Vi har upptäckt reparationsbehov i samband med ibruktagningen av mattvättningsställena i Kyrkslätt

28.05.2020 11:00

Kategori: Boende och miljö

Gesterby Mattvättsstöllet har öppnat 25.5.2020.

Mattvättningsstället i Tolls repareras under vecka 23. Dessa mattvättningsställen tas i bruk senast måndag 8.6.2020.

Mattvättningsstället i Veikkola repareras under vecka 25 och det tas i bruk senast måndag 22.6.2020. 

Mattvättningsställena i Masaby, Lindal och Kantvik är tillsvidare stängda. Mattvättningsstället i Obbnäs rivs. 

Vi informerar om öppnandet av mattvättningsställena på kommunens webbplats.