Veteranrehabilitering

När frontveteraner väljs för rehabilitering beaktas behovet av rehabilitering och hur brådskande det är. Rehabilitering ordnas som anstaltsrehabilitering, dagrehabilitering eller som en fysikalisk vårdperiod hemma eller i en fysikalisk vårdinrättning.

Krigsinvalider och personer som tjänat inom vissa uppgifter i anknytning till Finlands krig kan ansöka om rehabilitering via statskontoret. Mer information på www.statskontoret.fi.

Mer information om rehabilitering för frontveteraner som ordnas av kommunen fås av kontaktpersonen. Vid ansökan om anstaltsrehabilitering behövs ett B-läkarutlåtande om rehabiliteringsbehovet. Utlåtande fås t.ex. av husläkaren. Läkarintyget och hälsocentralbesöket som gäller rehabiliteringen är gratis för frontveteraner.

Kontaktperson

Katja Kuula
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi
tfn. 050-342 3866