Verksamhetsstöd för ensamföretagare kan sökas t.o.m. 30.9

14.09.2020 11:09

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Företagande

Kyrkslätts kommun delar ut verksamhetsstöd för ensamföretagare, den sista ansökningsdagen är 30.9.2020.  Det behovsprövade understödet kan sökas av en ensamföretagare som ensam och på heltid bedriver ekonomisk verksamhet i Finland, som inte har anställd arbetskraft och som har en företagarpensionsförsäkring (FöPL-försäkringsnummer) eller som kan visa upp en företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro per år.

Villkor för beviljandet av bidraget är att ensamföretagaren har påvisat att det ekonomiska läget har försämrats och omsättningen minskat på grund av coronaviruset efter 31.12.2019. Stödet kan utbetalas för kostnaderna under perioden 16.3.2020–31.8.2020. Stödet är tidsbundet och kan beviljas bara en gång. Stödet söks hos hemkommunen (hemorten) enligt Företags- och organisationsdatasystemet.

Bekanta dig omsorgsfullt med ansökningsvillkoren och fyll i ansökningsblanketten >>