Verksamhetsstöd för ensamföretagare kan sökas t.o.m. 30.9

26.06.2020 16:09

Kategori: Företagande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunerna i coronavirusläget. Ansökan sker hos företagets hemkommun. Stödbeloppet är 2000 euro och är en engångsersättning. Stödet beviljas för att täcka utgifterna för ensamföretagarens verksamhet.

Hittills har ungefär 300 ansökningar lämnats in till Kyrkslätts kommun. Man har varit tvungen att begära vissa tilläggsutredningar, vilket förlänger handläggningstiden. Största delen av ansökningarna har behandlats och fått ett positivt beslut. 

Verksamhetsstöd för ensamföretagare i coronasituationen kan sökas t.o.m. 30.9: https://www.kyrkslatt.fi/verksamhetsstod-for-ensamforetagare

företagarna