Verksamhetsmodellerna för välfärdscentralen utvecklades tillsammans med många sakkunniga

24.11.2017 07:22

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Vård- och omsorgssektorns personal samlades 22.11.2017 för att tillsammans komma med idéer till nya verksamhetsmodeller för den kommande välfärdscentralen. På plats var nästan 80 yrkeskunniga inom social- och hälsovården.

Avsikten är att välfärdscentralen ska bli en modern koncentration av social- och hälsotjänster som beaktar klienternas servicebehov på ett nytt sätt.  Egenvård och elektroniska tjänster går parallellt med utvecklingsarbetet.

I välfärdscentralen kommer att finnas omfattande öppenvårdstjänster inom social- och hälsovården för barn och barnfamiljer, personer i arbetsför ålder och för de äldre. I centralen finns barn- och mödrarådgivningstjänster, familjetjänster, familjerådgivning och rehabiliteringstjänster för barn (tal- och ergoterapi). För de äldre erbjuds bl.a. dagverksamhet, minnespoliklinik och läkarnas och skötarnas mottagningar. För hela befolkningen erbjuds läkar- och skötartjänster, jour samt rehabiliterings-, mentalvårds- och missbrukarvårdstjänster. Även hemsjukhusets bas ligger i centralen.

Man kommer att höra kommuninvånarnas och klienternas önskemål och syn på välfärdscentralen då projektet framskrider.

Välfärdscentralen kommer att ligga i närheten av simhallen på den s.k. Åängens tomt.  Centralen beräknas stå färdig i början av år 2021. L1-planerna för projektet har blivit klara. Vård- och omsorgsnämnden behandlade planeringssituationen vid sitt sammanträde 23.11.2017.

Hyvis