Verksamheter inom service för äldre begränsas i februari

01.02.2022 09:26

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

På grund av den utmanande personalsituationen är vi tvungna att begränsa verksamheter inom service för äldre. Vi är tvungna att koncentrera personalen till hemvård och enheter med heldygnsomsorg. Begränsningen av verksamheterna sker i februari.

Vi är tvungna att begränsa öppettiderna för verksamheterna enligt följande:

  • Hemrehabiliteringen betjänar på eftermiddagarna
  • Seniorlinjen betjänar på eftermiddagarna kl. 12–16
  • Minnespolikliniken betjänar begränsat
  • Frivilligverksamheten betjänar begränsat

fyrlogo