Verksamhet under lovtiderna

Barnens och ungdomarnas höstlov i Kyrkslätt 2022

Här har vi samlat information om höstlovsverksamhet för barn och unga 2022. Arrangörerna är Kyrkslätts kommuns fritidstjänster samt föreningar och organisationer. Kyrkslätts kommun svarar inte för verksamhet som ordnas av andra arrangörer. Eventuella ändringar ska kollas på arrangörens webbplats eller genom att fråga kontaktpersonen. Broschyren kompletteras så fort det har kommit nya meddelanden. Rätten till ändringar förbehålls.

Sammanställning av broschyren:
fritidstjänsterna.

Genom att trycka på bilden nedan kommer du rakt till höstlovsbroschyren 2022.