Vem ska få Kyrkslätts miljöpris i år 2022? – lämna in ditt förslag till pristagare nu!

10.06.2022 10:29

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts miljöpris delas igen ut år 2022. Du kan föreslå vem som ska få priset via kommunens blanketten till och med 10.8.2022. Alla intresserade kan lämna in förslag till pristagare.

Miljöprismottagaren kan vara ett i Kyrkslätt verksamt företag eller samfund eller en privatperson från Kyrkslätt. Priset är ett erkännande för föredömligt arbete för miljön i Kyrkslätt antingen under det senaste året eller under en längre period. Priset beviljas för miljövårdsfrämjande verksamhet i anslutning till t.ex. skötsel av naturen eller kulturmiljön, vattenvård, miljöupplysning, energibesparing, återvinning, återanvändning samt minskning av nedskräpning och uppkomst av avfall.

Miljöprisets mottagare offentliggörs och priset överräcks vid en prisutdelningsceremoni i augusti 2022.

Beslutet om priset fattas av en jury, som består av kommunstyrelsens ordförande, byggnads- och miljönämndens ordförande, direktören för samhällstekniska väsendet och miljöchefen.

Kyrkslätts miljöpris har delats ut sedan 2015. Läs mera om miljöpriset här

Ytterligare information:

Miljöchef Anu Hynninen, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 040 1269 678

Vattenfågel