Veikkolan koulus väderballongsprojekt är ett av de bästa i världen!

01.06.2017 11:31

Kategori: Utbildning Barn Unga

Veikkolan koulus väderballongsprojekt belönades 23.5 som en av tre vinnare som världens bästa projekt i serien International LUMA StarT Award 2017 vid StarT-galan i Helsingfors universitets festsal. Priset delades ut av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. Tio projekt klarade sig till det sista skedet, varav Veikkolan koulus projekt var det enda från Finland. En internationell jury valde ut projekten bland totalt över 800 projekt från 36 länder.

Veikkolan koulus väderballongsprojekt är ett branschövergripande projekt där man eftersträvar fenomenbaserad inlärning och verksamhet över klassgränserna som hör till enhetsskolan. Projektet har gjorts i samarbete mellan många lärare och elevgrupper samt i samarbete med många externa samarbetsparter. För idén står lektorn i teknisk slöjd Aki Kukkonen som också verkat som projektets primus motor. Under klasslärare Janne Nieminens ledning har man gjort en tävlingsvideo över projektet. Wilma Lepistö och Nooa Tirri på femte klassen samt Markus Martikainen på nionde klassen presenterade projektet i tävlingen.

Följ med projektets framskridande och övriga nyheter från Veikkolan koulu.

Ytterligare uppgifter ges av Jussi Roms, rektor för Veikkolan koulu, tfn 040 523 6562.

sääpallo