Veikkolan koulu stängs 8.3.2021–19.3.2021 på grund av smittorisk

05.03.2021 18:30

Kategori: Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Vård- och omsorgsnämnden i Kyrkslätt beslutade vid sitt extra sammanträde 5.3.2021 enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar att stänga Veikkolan koulu för att förhindra spridning av en allmänfarlig smittsam sjukdom. Skolornas lokaler får inte användas för ordnande av grundläggande utbildning för årskurserna 1-9 under tiden 8.3.2021–19.3.2021.

Bland eleverna och personalen i Veikkolan koulu har under de senaste två veckorna konstaterats sammanlagt nio fall av coronavirussmitta, av vilka åtminstone åtta misstänks vara smitta orsakade av en virusvariant som smittar lättare. En hel årskurs av skolans elever har redan satts i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar. På grund av det stora antalet som insjuknat och virusvarianten som smittar lättare rekommenderade Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar att hela Veikkolan koulu stängs och eleverna övergår till distansundervisning i två veckor.

Beslutet om att stänga skollokalerna för utbildning gäller inte elever inom den grundläggande utbildningen som fått beslut om särskilt stöd, elever som omfattas av förlängd läroplikt eller som får intensifierat stöd som studerar i samma smågrupper som eleverna med beslut om särskilt stöd. För eleverna i dessa grupper ordnas undervisningen fortfarande som närundervisning.

Incidensen av coronavirussmitta i Kyrkslätt är i kraftig ökning. För närvarande är incidensen 230 fall av smitta/100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, och enligt uppskattning beror lite över hälften av fallen av den brittiska varianten av viruset. I kommunen finns flera skilda lokala anhopningar av smittfall, och för närvarande kan man inte ens spåra smittkällan till alla smittfall inom kommunen.

Fyr logo