Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti, helhetsplanering

Kommunaltekniska sektorn i Kyrkslätts kommun begär anbud på helhetsplaneringen av Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti.

Anbuden ska vara inlämnade senast 14.8.2017 före kl. 12.00.

Annons i Hilma
Materialet för anbudsbegäran

Frågor och svar angående anbudsbegäran