Veikkolan koulu framgångsrik på StarT-festivalen

23.04.2019 14:59

Kategori: Utbildning Barn Unga

Veikkolan koulu deltog i StarT-festivalen i Nyland fredagen den 12.4 på Helsingfors universitets campus i Gumtäkt. På festivalen presenterade eleverna projektarbetet Sähköä ja energiaa (El och energi) för domarna och vann kategorin för bästa genomförande i samarbete över årskurserna.

I projektet byggde tillvalsämnesgruppen i de högre årskurserna (åk 8) gruppvis fungerande elmotorer. Syftet var att göra det tydligt för eleverna hur en elmotor fungerar och det bästa sättet var att bygga sådana.

Eleverna i årskurs 6, tillsammans med sin lärare Tiina Ilander, bekantade sig samtidigt med energi som begrepp och hur energi produceras med olika metoder. För att skapa klarhet i saken byggde eleverna vindkraftverk där vingar driver en liten elmotor med hjälp av en axel. Som hjälp, som tutorer, hade de den ovan nämnda tillvalsämnesgruppen från årskurs 8. De äldre eleverna alltså hjälpte och lärde de yngre.

Projektet valdes också av publiken till det bästa projektet vid festivalen.

Domarnas kommentarer om projektet:
Ett otroligt fint projekt och ett väldigt fint framförande! Ni var alla härligt entusiastiska över ert ämne och ni har genom projektet tydligt lärt er mycket nya och intressanta saker om elmotorer och generatorer! Projektet var i sin helhet otroligt omfattande och har krävt mycket fint planeringsarbete och ingenjörskunskaper av gruppen. Ett utmärkt samarbete! 

Skolan och projektet representerades vid festivalen av Jaako Riihimäki, Alvar Lähteenmäki, Aapo Kinnunen och Robin Ehrnsten.

StarT är en internationell och samhällelig verksamhetsmodell där man lär sig tillsammans genom att utföra mångvetenskapliga och fenomenbaserade projekt. StarT riktas från småbarnspedagogiken ända till andra stadiet. Läs mer om StarT.

 

Skolan och projektet representerades vid festivalen av: Jaako Riihimäki, Alvar Lähteenmäki, Aapo Kinnunen och Robin Ehrnsten.