Veikkola

Veikkola är ett livskraftigt bysamhälle i norra Kyrkslätt. På området finns såväl frilufts- och rekreationsmöjligheter som kulturupplevelser. I Veikkola finns också ett område med näringsverksamhet. Veikkola ligger invid goda trafikförbindelser längs Åboleden mellan Esbo och Vichtis.

You must approve to our use of cookies to view this content.