Veikkola sjöpilotförsök – presentationen av projektet intresserade

30.08.2018 15:35

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Boende och miljö

Kyrkslätts kommun ordnade en presentation av Veikkola vattendragsprojekt tillsammans med Västra Nylands vatten och miljö rf. (LUVY) och lokala aktörer on 29.8 på Eriksgård. I evenemanget deltog ca 40 intresserade.

Evenemanget öppnades av Tarmo Aarnio, som önskade deltagarna välkomna och konstaterade att det finns glädjande många aktiva människor särskilt i Veikkola och att frågor som gäller vattnets tillstånd intresserar många kommuninvånare.

Forskningschef Anne Liljendahl från LUVY belyste allmänt om de faktorer som påverkar vattnets tillstånd och berättade att största delen av Kyrkslätts sjöar är även naturligt frodiga. Av de 26 finländska sjöar med dålig ekologisk status ligger 4 i Kyrkslätt (Därtill 1 till hälften). Sjöarna i Veikkola fungerar som pilotförsök för iståndsättning av även andra sjöar.

Ordförande för Veikkola vattendragsprojekt Jens Gellin berättade att det nu är fråga om ett målmedvetet och långvarigt iståndsättningsarbete. Målet är ett målmedvetet arbete för att förbättra vattendragens kvalitet och ekologiska tillstånd i Veikkolaområdet i Norra Kyrkslätt. Projektet fungerar som pilotförsök för andra sjöar och vattendrag i Kyrkslätt som kräver iståndsättning. Det är en helhet som ska genomföras på mycket bred samarbetsgrund, tack vare vilket det finns förutsättningar för att iståndsättningen ska lyckas.

Forskningschef Anne Liljendahl från LUVY berättade om innehållet i sjöpilotförsöket: nuläget och alternativ för iståndsättning. Anne konstaterade i sin presentation bl.a. att situationen i  Kalljärvi är dålig, men vattenkvaliteten har förbättrats under de senaste åren. Nivån på näringsämnen i sjöarna i Veikkola har sjunkit så att den är mycket typisk för detta slags frodiga sjöar i Södra Finland. Den yttre belastningen av Kalljärvi har minskat, men den inre belastningen är fortfarande stor. Den yttre belastningen kan fortfarande minskas, men man måste nu fästa särskild uppmärksamhet på den inre belastningen.

I evenemanget kom Jens Gellin, Eeva Nuotio från Esbo stad, Marjokaisa Piironen från KIRVES ry och Jonna Collan från Osakaskunta Veikkolan Vedet med kommentarinlägg. Jens Gellin talade om situationsöversikten gällande vatten- och avloppsverket, Eeva Nuotio talade om Esbo stads åtgärdsprogram för vattenvård och föreslog bl.a. samarbete i iståndsättningen av Låjärv, Marjokaisa Piiroinen talade om bakgrunden till hur föreningen bildades och om det genomförda iståndsättningsarbetet och inbjöd alla till att delta i iståndsättningsarbetet och till föreningens evenemang (mer information på föreningens webbsidor) och Jonna Collan berättade att delägarlaget har som mål att förbättra sjöarnas tillstånd och att öka rekreationsbruket av gemensamma vattendragsområden och önskade att man hittar konkreta förbättringsåtgärder.

Presentationer (på finska sidor)

Ytterligare information:

Sari Soini, miljöchef, Kyrkslätts kommun, tfn 040 1269 678, sari.soini(at)kirkkonummi.fi
Anne Liljendahl, forskningschef, LUVY, tfn 045 7750 7730, anne.liljendahl(at)vesiensuojelu.fi

 

Veikkolan vesistöhanke infotilaisuus 29.8.2018