Veikkola, framläggning av förslag till tomtindelning (MBF 39 §)

03.12.2018 10:01

Kategori: Kungörelse

1. Tomt- och geoinformationstjänsterna vid Kyrkslätts kommun har gjort upp förslag 101 till ändring av tomtindelningen i en del av kvarter 150 i detaljplanen för Veikkola (Kaskelavägen och Kyttröksvägen).

2. Tomt- och geoinformationstjänsterna vid Kyrkslätts kommun har gjort upp förslag 102 till ändring av tomtindelningen i en del av kvarter 142 i detaljplanen för Veikkola (Brandgränden).

Förslagen är framlagda i enlighet med 39 § MBF 3.12.2018–17.12.2018 på kommunens webbplats http://www.kyrkslatt.fi/tomindelning samt på kommunens anslagstavla (Ervastvägen 2).

Sakägare är ägarna till fastigheterna på ändringsområdet och ägarna till grannfastigheterna.

Sakägarnas anmärkningar om förslaget ska tillställas kommunen antingen skriftligt eller per e-post senast 17.12.2018 före kl. 15.30. Postadress: Kyrkslätts kommun, Registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, e-postadress kirjaamo@kirkkonummi.fi, besöksadress: kommunhuset, Ervastvägen 2.

Ytterligare information: Markku Ikonen, tfn 040 5539884, e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi