Veikkola bibliotek

Närbibliotek
Kontaktperson
Dammvägen 6 02880 Kyrkslätt
tfn. 09 2967 2100
Lokalnätsavgift (lna), mobilsamtalsavgift (msa), utlandssamtalsavgift
Öppettid
måndag
14:00 - 20:00
tisdagtorsdag
14:00 - 19:00
onsdagfredag-lördag
10:00 - 15:00