Ändring av vattnets strömriktning på områdena Kantvik, Smedsede och Bro 16.10.

16.10.2019 17:01

Kategori: Vattenförsörjning

Vattnets strömriktning ändras 16.10 på områdena Kantvik, Smedsede och Bro för uppskattningsvis två veckor.  Med anledning av servicearbetena levereras hushållsvattnet till området från centrums tryckzon.

Ändringen kan medföra grumligt vatten. Problemet försvinner genom att man låter vattnet rinna en stund. Om detta inte hjälper bör man göra en felanmälan på numren nedan.

Utvidgningen av tryckzonen kan orsaka variationer i vattentrycket också på andra ställen i nätet.

 

Om störningar i vattendistributionen meddelas per textmeddelande, det lönar sig att registrera hemliga nummer eller arbetsnummer i tjänsten

Kyrkslätts vatten meddelar om alla planerade vattenavbrott och eventuella störningssituationer på kommunens webbplats, men kunderna nås bäst med textmeddelande. Meddelanden skickas till alla mobiltelefonnummer som registrerats på störningsområdet.

Om kunden har ett telefonnummer som är hemligt eller registrerat på annan adress, t.ex. en telefonanslutning från arbetsplatsen, får man meddelanden som är avsedda för gatuadressen genom att mata in uppgifterna i tjänsten på adressen https://kirkkonummi.ums-asiakasportaali.fi/

Telefonnumren som förts in i tjänsten används endast för meddelanden om störningar.

 Man kan lägga till fler än en adress och ett nummer i systemet. Om man till exempel vill ha störningsmeddelanden som gäller en i Kyrkslätt bosatt anhörigs adress till sitt eget nummer, kan man i systemet mata in den anhörigas adress och det nummer till vilket man vill ha störningsmeddelandet.

 Företagens nummer är bundna till företagets adress, så användare av företagsanslutningar bör mata in hemadress och telefonnummer i tjänsten. Uppgifterna kan redigeras i efterhand.

 

Kontaktuppgifter

-       Inmatning av hemligt eller på annan än hemadressen registrerat telefonnummer i textmeddelandetjänsten: https://kirkkonummi.ums-asiakasportaali.fi/

-       Felanmälningar under arbetstid tfn 040 653 0619

-       Felanmälningar efter arbetstid tfn (09)298 1636