Veckan för förebyggande rusmedelsarbete 2020: i år är temat cannabis

30.10.2020 15:08

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Unga

Vecka 45, 2–8 november, är veckan för förebyggande rusmedelsarbete. Detta år är cannabis tema för veckan för förebyggande rusmedelsarbete. Under veckan vill man uppmuntra till öppen diskussion om cannabis. Målet är att särskilt unga vuxna skulle kunna fundera på tankar kring och oro för sitt eget eller kompisens cannabisbruk.

Mer om veckan för förebyggande rusmedelsarbete finns att läsa på finska på adressen: https://www.ept-verkosto.fi/ept-viikko/

Under ungdomskvällarna är det också möjligt att bekanta sig med materialet för veckan för förebyggande rusmedelsarbete och att prata om ämnet cannabis.

Se mer detaljerade öppettider: https://www.kyrkslatt.fi/ungdomslokaler

Arrangörer:

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster

Ungdoms- och idrottstjänsterna iakttar i sin verksamhet Institutet för hälsa och välfärds (THL), undervisnings- och kulturministeriets (UKM), regionförvaltningsverkens, Arbetshälsoinstitutets och kommunens föreskrifter gällande coronaviruset.

Kom också ihåg att iaktta andra allmänna säkerhetsanvisningar:

Kom endast om du är helt frisk. Håll tillräckligt skyddsavstånd (1-2m) till andra personer. Ha god handhygien. Undvik onödiga samlingar.

Tack för att du tar hand om dig själv och andra!

två man på gatan och bildtext det är ok att säga nej till en joint