Veckan för barnets rättigheter: Välfärdsplan för skolorna i Kyrkslätt siktar på främjande av inlärning och välmående

18.11.2021 16:04

Kategori: Utbildning Barn Unga Barnvänlig kommun

Skolorna i Kyrkslätt kommer att ta i bruk en klassens välfärdsplan som genomförts som pilotprojekt i Vuorenmäen koulu.

Med hjälp av planen kan eleverna i klassen i samarbete med pedagogerna lyfta fram utvecklingsobjekt till exempel i klassens interna samarbete, i kommunikationen mellan hemmet och skolan och förebygga mobbning.

Syftet med välfärdsplanen är att höra barn och unga, främja välmåendet och utöka möjligheterna att delta. Eleverna, lärare, vårdnadshavarna och om möjligt personalen inom elevhälsan och andra aktörer, till exempel lokala föreningar och ungdomsväsendet, deltar i utarbetandet av planen.

Vuorenmäen koulu har mycket positiva erfarenheter av att arbeta med välfärdsplanen. Med hjälp av planen kan klasserna diskutera tillsammans om konkreta förslag till förbättring av sin skolvardag och man kan ingripa i utmaningar redan i ett tidigt skede.

Ytterligare information: lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi

los