Veckan för barnets rättigheter: Utveckling av barnens delaktighet i stadsplaneringsprojekt i Kyrkslätt

19.11.2021 14:29

Kategori: Barn Unga Barnvänlig kommun

Kyrkslätt samarbetar med Haaga-Helia ammattikorkeakoulu för att utveckla barnens delaktighet.

Barns och ungas delaktighet i beredningen av olika projekt har tagits som ett av utvecklingsobjekten i verksamhetsplanen enligt verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun i Kyrkslätt. Projektet i samarbete med läroanstalten siktar på en digital lösning för att effektivt samla barns och ungas åsikter när till exempel parkområden eller skolbyggnader planeras.

Kyrkslätts kommun och Haaga-Helia ammattikorkeakoulu har ingått ett samarbetsavtal. Enligt avtalet genomför studerandena ett tjänstedesignsprojekt där man utvecklar lösningar till digitalt delaktiggörande med iakttagande av olika åldersgrupper. Studerandena har genomfört workshopar för gemensam utveckling för olika årskurser. På workshoparna har lösningar och verksamhetsmodeller testats och utvecklats. Barn och unga är nuförtiden mycket avancerade när det gäller att använda digitala plattformar, så användningen av dessa plattformar – som redan är bekanta för barn och unga – ses som ett nyttigt alternativ vid samling av material för beredning av projekt.

Nästa fas i projektet är ett pilotprojekt för tjänsten, och den sker redan nästa vecka – den digitala lösningen önskas få i bruk redan nästa år, då den skulle kunna användas till exempel i faserna för de olika projekten för utvecklingen av centrum.

Ytterligare information lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi

 

 

los