Veckan för barnets rättigheter: Ungasideer.fi är en påverkanstjänst för unga

19.11.2020 15:31

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Service Unga Barnvänlig kommun

Barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör barnet

Barns och ungas deltagande i kommunens verksamhet och beredningen av olika projekt är en viktig del av förverkligandet av barnets rättigheter i vår kommun. Vi kontaktar årligen barn och unga bl.a. i skolorna och daghemmen med hjälp av olika enkäter och intervjuer, och de kan om de vill dagligen ge respons på till exempel skolmaten via appen JAMIX.

För att öka de ungas möjligheter att delta och påverka har Kyrkslätt anslutit sig till nättjänsten Ungasidéer.fi som en del av verksamheten enligt modellen En barnvänlig kommun. Ungasidéer.fi är en tjänst där alla unga i Finland kan påverka. Webbplatsen är en del av demokratitjänsterna som finns inom justitieministeriets nätverk. Tjänsten kan användas av unga och instanser som jobbar med unga.

Kyrkslätts kommun strävar efter att uppmuntra de unga att komma med idéer och ta ställning på tjänsten, och på tjänsten har det redan kommit några idéer och förslag – också omröstningen om elevkårernas idéer på frågestunden för elevkårer och förtroendevalda ordnades via Ungasideer.fi – vinnaren utses imorgon, på den internationella barndagen.

Imorgon 20.11.2020 flaggar vi den internationella barndagen till ära, och vi deltar i Finlands UNICEFs riksomfattande kampanj genom att belysa kommunens vattentorn i blått. De kommuner och städer som deltar i detta jippo belyser något av sina objekt eller någon av sina byggnader i blått. Titta alltså imorgon i riktning mot vattentornet, vi firar den internationella barndagen tillsammans!

 

I Kyrkslätt firas Veckan för barnets rättigheter 16–22.11.2020

Vi berättar under veckan om olika verksamheter med anknytning till förverkligande av barnets rättigheter i vår kommun – vi koordinerar detta arbete genom modellen En barnvänlig kommun.

Våren nästa år ordnar vi en utvecklingsdag dit vi bjuder in barn och unga, deras föräldrar, förtroendevalda och tjänsteinnehavare och aktörer inom familjetjänsterna inom tredje sektorn – syftet är att tillsammans utveckla verksamheterna i kommunen och höra av sakkunniga om barnets rättigheter och förverkligandet av dem på kommunnivå. Vi berättar mera om detta evenemang på nästa års sida!

Ytterligare information: lapsiystavallinenkunta(a)kirkkonummi.fi

vi lyssnar