Veckan för barnets rättigheter: Skolmaten är en viktig del av skoldagen

16.11.2020 15:00

Kategori: Skolor Barn Unga Barnvänlig kommun

Varje barn har rätt till ett gott liv och tillväxt

I Finland har man redan i över 70 år bjudit skolelever på en gratis måltid

Skolmaten är en del av den finländska matkulturen, som under årtiondena har utvecklats för att svara mot tidens behov – från grötarna och sopporna på 1940–50-talet har man framskridit till de internationella alternativens värld med bland annat wraps och tortillor som ibland serveras. Specialdieter började tillverkas i skolköken på 70-talet och vegetarisk mat på 90-talet – nuförtiden erbjuds vegetarisk mat som normalt vid sidan om basmaten. I skolköken väljer man alternativ som stöder hållbar utveckling när man skaffar råvaror.

I Kyrkslätt tycker man om skolmaten – enligt den senaste kundenkäten (2018) tyckte 86 % av svararna att skolmaten var god eller hyfsad, 6 % att den rentav är utmärkt! Bara 2 % av svararna uppgav att de helt låter bli att äta skolmat. Nuförtiden samlas respons kontinuerligt via matsedelsappen JAMIX, och resultaten visar sig gå i samma riktning.

Matsedelsappen JAMIX

I Kyrkslätt har man tagit i bruk mobilappen JAMIX. Med hjälp av den kan man se matsedlarna på alla de restauranger som använder appen och studera t.ex. ingrediensförteckningar och uppgifter om näringsvärde. Via appen kan man direkt ge respons på varje maträtt separat. Se till exempel dagens matsedel i skolorna >>

I Kyrkslätt ordnas skolbespisningen av kommunens egna kosthållstjänster

Personalen hos kosthållstjänsterna har under årens lopp belönats i riksomfattande tävlingar inom branschen; skolorna har beviljats Skolmatdiplom och daghemmen Smakalfabetet-diplom. Kyrkslätts kosthållstjänster har också deltagit i utvecklingen av båda diplomen.

    

Tjänsterna utvecklas utifrån responsen skolbespisningens kunder. Skolbespisningen tangerades också på årets frågestund för elevkårer och förtroendevalda: man kan rösta på elevkårernas idéer på Ungasideer.fi ända till 18.11, och vi utser vinnaren på den internationella barndagen 20.11.2020.

 
I Kyrkslätt firas Veckan för barnets rättigheter 16–22.11.2020

Vi berättar under veckan om olika verksamheter med anknytning till förverkligande av barnets rättigheter i vår kommun – vi koordinerar detta arbete genom modellen En barnvänlig kommun.

Bekanta dig med den riksomfattande kampanjen #FårDrömma - idén till kampanjen kom från Veikkolan koulu.

Var och en kan delta i #FårDrömma på sociala medier:

  1. Gör en sporrande uppdatering på ditt konto i sociala medier där du berättar om din barndoms-/ungdomsdröm. Uppdateringen kan vara i bild-, text- eller videoformat, och din dröm kan vara liten, vardaglig eller stor och utopistisk – precis som du själv tycker att det är bäst!
  2. Lägg till hashtaggen #FårDrömma i uppdateringen.
  3. Utmana dina vänner, arbetskamrater, samarbetspartner eller någon annan som du vill att ska skapa framtidstro för barn och unga!
  4. Om du vill kan du också tagga kommunikationsnätverket för barnets rättigheters konto: @BarnetsRättigheter @BarnetsRättigheter

Trevlig vecka för barnets rättigheter!

Ytterligare information: lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi

  

Kouluruoka