Veckan för barnets rättigheter: Hobbybilen har med sig hobbymöjligheter till närheten av barn och unga

18.11.2020 10:59

Kategori: Idrott och friluftsliv Ungdoms- och idrottstjänster Barn Fritid Unga Barnvänlig kommun

Till barnets rättigheter hör att skapa jämlika förutsättningar för de ungas hobbymöjligheter

Ett av Kyrkslätts kommuns mål är att erbjuda varje barn och ung i Kyrkslätt minst en fritidshobby som de tycker om. Den ambulerande hobbyverksamheten med Hobbybilen är ett av medlen för att sträva efter att främja detta mål. Hobbybilen ambulerar varje vecka runt om i kommunen i olika kommuncentrum och på glesbygdsområden och har på så sätt med sig hobbymöjligheter till närheten av barn och unga. Dessutom deltar bilen i olika evenemang och är med i HobbyHjältarna -verksamheten i skolorna.

Grundidén med Hobbybilen är att gratis erbjuda barn och unga möjligheten att bekanta sig med olika hobbyer bl.a. med hjälp av mångsidiga redskap. Innehållet i bilen varierar enligt säsong, och bilen kan innehålla bl.a. bågskytteredskap, olika bollar och klubbor, frisbeegolfredskap och hoppkäppar. Och ibland har bilen förvandlats till en escapebil. I Hobbybilen är en handledare alltid närvarande. Handledaren koordinerar verksamheten på platsen.

Hobbybilen har etablerat sin verksamhet i Kyrkslätt och blivit mycket populär. Trots populariteten utvecklas verksamheten kontinuerligt, och vi samlar hela tiden idéer av barn och unga för att utveckla verksamheten.

Hobbybilens tidtabell finns här. Välkommen till den avgiftsfria hobbyverksamheten!

Mer information om verksamheten:
Kyrkslätts fritidstjänster/ hobbykoordinator Sanna Korkelainen
harrastustoiminta(a)kirkkonummi.fi

I Kyrkslätt firas Veckan för barnets rättigheter 16–22.11.2020

Vi berättar under veckan om olika verksamheter med anknytning till förverkligande av barnets rättigheter i vår kommun – vi koordinerar detta arbete genom modellen En barnvänlig kommun.

Till barnets rättigheter hör bedömning av konsekvenser för barn. Syftet med bedömningen är att säkerställa att barnets intresse övervägs i all verksamhet och allt beslutsfattande. I Kyrkslätt har vi tväradministrativt börjat kartlägga nuläget, och när kartläggningen är färdig utvecklar vi målmedvetet förhandsbedömningen av konsekvenser för barn – detta kommer att vara ett av huvudteman i vår verksamhet enligt modellen En barnvänlig kommun år 2021.  

Läs mer om bedömning av konsekvenser för barn (endast på finska) >>

Ytterligare information: lapsiystavallinenkunt(a)kirkkonummi.fi

 

I love my hobby