Veckan för barnets rättigheter firas i Kyrkslätt

15.11.2021 12:10

Kategori: Utbildning Barn Unga Barnvänlig kommun

Veckan för barnets rättigheter är en temavecka vars mål är att göra FN:s konvention om barnets rättigheter mer känd särskilt bland barn och ungdomar

Temat i år är barnets rätt till gott bemötande.Enligt konventionen om barnets rättigheter har barnet rätt till särskilt skydd och omsorg. Också i Finlands grundlag finns ett särskilt omnämnande om att barn ska bemötas som jämlika individer.

Inom Kyrkslätts kommun arbetar man i enlighet med Finlands UNICEFs verksamhetsmodell En barnvänlig kommun för att främja barnets rättigheter inom kommunens olika verksamheter.  Grunden till utmärkelsen En barnvänlig kommun är kontinuerlig strukturell utveckling.

Under Veckan för barnets rättigheter berättar vi mera om vårt arbete enligt modellen En barnvänlig kommun och om olika projekt.

Elevkårernas och de förtroendevaldas frågestund tisdag 16.11.2021

I arbetet enligt modellen En barnvänlig kommun ingår bl.a. ordnande av regelbunden dialog mellan förtroendevalda och skolelever i form av s.k. frågestunder. Årets frågestund ordnas tisdag 16.11 och den är redan den fjärde i ordningen. I år ordnas frågestunden för andra gången med distansförbindelse.

Till teman för frågestunderna väljs aktuella teman som intresserar barn och unga. I år är temat likabehandling och jämlikhet i skolorna. Vi kommer denna vecka att berätta om vilka utmaningar och lösningar eleverna i Kyrkslätt har upplevt i anknytning till detta viktiga tema.

Barnets rättighets vecka