Veckan för barnets rättigheter: Familjecenternätverket förstärks i Kyrkslätt

17.11.2020 09:18

Kategori: Service Barnvänlig kommun Vård- och omsorgsväsendet

Varje barn har rätt till ett gott liv och en god tillväxt

Flera instanser inom vård- och omsorgssektorn som arbetar med barnfamiljer flyttar till lokalerna i Kirkkonummen Ostari vid årsskiftet. Den service som kommer till Kirkkonummen Ostari är en del av familjecenternätverket. Avsikten är att familjer får den bästa möjliga hjälpen i ett tidigt skede under ett och samma tak och att de inte hänvisas från ett ställe till ett annat.

I samma lokaler kan barnfamiljer i fortsättningen få tag i den service som de behöver, och de yrkeskunniga får tillfälle att träna samarbete i samma lokaler. I den nya välfärdscentralen, som blir färdig 2022, är barntjänsterna samlade på samma våning, vilket underlättar samarbetet mellan de olika aktörerna i samma verksamhetslokal.

Sektorövergripande samarbete har redan i flera års tid utvecklats i Kyrkslätt

Kyrkslätts kommun deltog åren 2017–2018 i det gemensamma projektet mellan kommunerna i huvudstadsregionen och HUS Barnets bästa, mera tillsammans (Lape). Projektet var en del av regeringens Program för utveckling av barn- och familjetjänster, som hade som mål bättre sammanfogade tjänster som mer än nu utgår från barnets och familjens behov samt en förändring i verksamhetskulturen. I och med projektet samlades personer inom olika förvaltningsområden och även inom olika organisationer vid samma bord – så fick man de olika perspektiven mångsidigt med i den gemensamma utvecklingen. En av utvecklingshelheterna i Lape-projektet var familjecenterverksamhetsmodellen, och i projektet hade Kyrkslätt satsat särskilt på tidigt stöd för barnfamiljer och samarbete med organisationer och församlingar.

Efter att den egentliga projektperioden slutat har utvecklingen av samarbetet och verksamhetsmodellerna naturligt fortsatt inom vård- och omsorgssektorn, och nu har man kommit så långt att utvecklingsarbetet som tagit flera år konkretiseras. I fortsättningen genomförs det sektorövergripande samarbetet i Kyrkslätt naturligt och kommer att synas för klienterna som en enhetligare helhet.

Följande tjänster flyttar vid årsskiftet och början av nästa år till andra våningen i Kirkkonummen Ostari:

  • Centrums rådgivning
  • Talterapi
  • Handikappservice
  • Barn- och familjespecifikt socialarbete

I Kyrkslätt firas Veckan för barnets rättigheter 16–22.11.2020

Vi berättar under veckan om olika verksamheter med anknytning till förverkligande av barnets rättigheter i vår kommun – vi koordinerar detta arbete genom modellen En barnvänlig kommun.

Bekanta dig med den riksomfattande kampanjen #FårDrömma - idén till kampanjen kom från Veikkolan koulu.

Var och en kan delta i #FårDrömma på sociala medier:

  1. Gör en sporrande uppdatering på ditt konto i sociala medier där du berättar om din barndoms-/ungdomsdröm. Uppdateringen kan vara i bild-, text- eller videoformat, och din dröm kan vara liten, vardaglig eller stor och utopistisk – precis som du själv tycker att det är bäst!
  2. Lägg till hashtaggen #FårDrömma i uppdateringen.
  3. Utmana dina vänner, arbetskamrater, samarbetspartner eller någon annan som du vill att ska skapa framtidstro för barn och unga!
  4. Om du vill kan du också tagga kommunikationsnätverket för barnets rättigheters konto: @BarnetsRättigheter @BarnetsRättigheter

Trevlig vecka för barnets rättigheter!

Ytterligare information: lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi