Vattnen i centrum i Vasen

30.01.2019 16:08

Kategori: Boende och miljö Vattenförsörjning Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Vasen är vinnaren

En jury som bestod av Kyrkslätts kommuns beslutsfattare, tjänstemän och en byggnadsexpert beslutade att det gamla vattentornet i kommuncentrum ersätts med ett nytt vattentorn med runda linjer som kallas ”Vasen”. I en webbomröstning (17 - 24.1.2019) hade kommuninvånarna möjlighet att lämna sin åsikt om de tre kandidaterna med arbetsnamnen ”Vasen”, ”Skogen” och ”Lyktan”.

Juryn samlades måndag 28.1 för att välja det mest genomförbara av de tre alternativen. I kommunens uppdrag betonades vattentornets arkitektur och hur det passar in i omgivningen, eftersom det ligger på en synlig plats i kommuncentrum. Enligt juryn har den vinnande planen ”Vasen” en klart ny typ av karaktär: byggnaden är återhållsam och den skålaktiga konstruktionen ger som genomskinlig uttryck för en okroppslighet som påminner om vatten, men skapar ändå en identitet för området som ett nytt landmärke på Vattentornsbacken.

Med hjälp av belysning kan man skapa variation för byggnaden också när det är mörkt.

Dessutom inverkade säkerhetsaspekter och livslängdskostnader på juryns val. Livslängden för den skålaktiga konstruktionens fasadbeklädnad beräknas vara avsevärt längre än i de andra två alternativen. Den egentliga vattenreservoaren som skyddas av fasadbeklädnaden byggs i betong.

De alternativa planerna var gjorda av arkitekt Arja Sippola från FCG Arkkitehdit Oy med arbetsgrupper. Sippola berättar att det vinnande förslaget i första hand blivit till utgående från tekniska utgångspunkter: vattenmassan måste för optimalt vattentryck placeras lågt, så det var inte möjligt att planera ett formskönt högt torn. En låg och bred reservoar fick en lätt och klar skål kring sig. Skalet av aluminiumnät döljer en ca 15 meter hög och 2300 kubik stor vattenreservoar. Belysningen för den mörka tiden planeras så att vattentornet urskiljs också på långt håll och avger ett mjukt ljus för dem som rör sig på området.

"Välj Vattentorn" -kampanj

I enlighet med Kyrkslätts arkitekturpolitiska program 2017 gavs kommuninvånarna möjlighet att påverka projektet och i planeringsarbetet eftersträvade man fördomsfrihet och ett nytt tankesätt i fråga om hur ett vattentorn kan se ut. I publikomröstningen som ordnades som stöd för juryns val gavs otroliga, över tusen röster. Kommuninvånarna kommenterade alternativen ur mångsidiga perspektiv. I hundratals kommentarer funderade man på alternativens utseende, belysningsmöjligheter och uttryck för lokalidentitet. Även oro för nedklottring av reservoaren lyftes fram i kommentarerna. Belysning av byggnaden var allmänt taget mycket önskad.

”Vasen” var också publikens favorit och den fick överlägset mest understöd, nästan hälften av rösterna, totalt 517. Planen ansågs vara intressant, men en lugn och tidsmässigt hållbar lösning. Som en svarare skrev ”Jag gillade dess form och hur den ser ut i mörker. Tycker det att byggnader som byggs skall vara vackra och passa in i sin miljö. Vasen gör allt detta.”

Alternativet ”Skogen” fick 358 röster. Planen ansågs vara lätt och lämplig i terrängen. Många önskade också att det gamla vattentornets bekanta form skulle bli kvar i landskapet. ”Det här är luftigast och lyfter sig ovan marken. Det ger flest möjligheter till kringaktiviteter. Påminner dessutom om ett traditionellt vattentorn.”

Den cylinderformade ”Lyktan”, som många valde just på grund av den anslående belysningen, fick 266 röster. ”Jag tycker att lyktan med de trevliga springorna och färgsättningen är dekorativ och sitter bra i naturen.

Juryn bestod av kommunfullmäktiges ordförande, arkitekt Anders Adlercreutz, ordförande för direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten Jens Gellin, sektordirektören för kommunaltekniska sektorn Anna-Kaisa Kauppinen, kommunarkitekt Tero Luomajärvi, vattenförsörjningschef Anna Arosilta-Gurvits och Jouni Mustakangas från Pöyry Oyj som planerat vattentornet i Sandkulla i Vanda.

Priset som lottades ut bland deltagarna i publikomröstningen har levererats till vinnaren.

Det nuvarande vattentornet som byggdes 1973 och har konstaterats vara i dåligt skick rivs under vårvintern 2019. Man strävar efter att påbörja byggandet av det ersättande vattentornet inkommande sommar. Den nya vattenreservoaren, som är över dubbelt större än det nuvarande vattentornet, blir färdigt 2020. Friluftsrutterna som betjänar Vattentornsbackens bostadsområde anläggs så att de utstakas nära vattentornet ”Vasen” och man strävar efter att göra närområdet så trivsamt som möjligt.

vesitorni