Vattenledningsläckage i Gesterby

01.08.2018 14:02

Kategori: Vattenförsörjning

En vattenledning gått sönder på en rivningsarbetsplats i Gesterby. Vi strävar efter att reparera vattenläckaget så fort som möjligt. På grund av den trasiga vattenledningen kan vi vara tvungna att avbryta vattendistributionen på onsdag 1.8.2018.

Av läckaget förorsakade variationer i vattenflödet kan blanda vattnet även på andra håll i vattenledningsnätet i Gesterbyområdet och på grund av det kan bruksvattnet vara grumligt. Användarna ombes låta vattnet rinna tills det blir klart.

Vi beklagar störningarna!

 

Vesihuolto