Vattenledningsläckage i Centrum

11.10.2018 18:36

Kategori: Vattenförsörjning

 

En vattenledning i Råstigen har gått sönder. Felet utreds som bäst och man försöker reparera vattenledningsläckaget så fort som möjligt.

Man blir troligtvis tvungen att avbryta vattendistributionen på grund av den trasiga vattenledningen torsdag 11.10 kl 20.00. Den exakta tidpunkten för avbrottet kan inte ännu uppskattas.

Ett tillfälligt vattendistributionsställe ordnas på Rågränden medan avbrottet pågår.

Av läckaget förorsakade variationer i vattenflödet kan blanda vattnet även på andra håll i vattenledningsnätet i Gesterbyområdet och på grund av det kan bruksvattnet vara grumligt. Användarna ombes låta vattnet rinna tills det blir klart.

Vi beklagar störningarna!

 

Ytterligare information:
- Vattenförsörjningsverkets infonummer tfn 0800 0700 1 (det är gratis att lyssna på det bandade meddelandet)
- vattenförsörjningsverkets journummer, tfn 09 298 1636

 

Kyrkslätts Vattenförsörjningsverket

 

Vesihuolto