Vattengympa för morgonpigga

Säsongsavgift för vattengymporna för morgonpigga införs!

GRUPPER MED SÄSONGSAVGIFT 30.8–12.12.2021

PRIS 

VATTENGYMNASTIK: höstsäsongen 40,40 € + simhallens inträdesavgift.

ANMÄLAN

https://www.kuntapalvelut.fi/

Tisdag

07.30–08.15  MORGONPIGGA (328), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen

Torsdag

07.30–08.15 MORGONPIGGA (329), nivå 1–2, stora bassängen, grunda delen

Fredag

07.30–08.15  MORGONPIGGA, DJUPA DELEN (330), nivå 1–2, stora bassängen, djupa delen

Nivåer

Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.

Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.

Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.

Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.