Vattenförsörjningsverket informerar om tillfälligt vattenavbrott på Neidonkallio åmrode på grund av techniska felet i nätverket.

01.11.2018 20:40

Kategori: Vattenförsörjning

Vattenförsörjningsverket informerar om tillfälligt vattenavbrott på Neidonkallio åmrode på grund av techniska felet i nätverket.

Vattendistributionen kommer tillbaka så snart det är möjligt

Av nätverk arbetena förorsakade variationer i vattenflödet kan blanda vattnet i vattenledningsnätet i och på grund av det kan bruksvattnet vara grumligt.

Vi beklagar störningarna.

Mer information:
- Briefiing nummer p. 0800 0700 1 (att lyssna på bandet är gratis)
- vattenförsörjning numret 09 298 1636.