Vattenavbrott i Masabyområdet 25.11.2021

22.11.2021 17:17

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts vattenförsörjningsverk sanerar vattenledningsnätet. Arbetet förutsätter ett avbrott i vattendistributionen. Genom saneringen av vattenledningsnätet förbättras nätets funktion.

Vattendistributionen avbryts i områdena som märkts ut på kartan i Masabyområdet torsdag 25.11 kl. 9.30–21.30, men under arbetet kan det komma fram situationer då man måste utvidga avbrottsområdet.

Fastigheterna som avbrottet gäller meddelas separat.

Invånarna ombes reservera tillräckligt med bruksvatten i kärl under avbrottet. Avloppet kan användas normalt. Ändringarna i vattenpumpningen kan under arbetet orsaka tryckvariationer även på andra håll i nätet.

För den tid som arbetet pågår ordnas ett tillfälligt vattendistributionsställe i korsningen mellan Flintlåsgränden och Masabyvägen .

Av arbetet förorsakade variationer i vattenflödet kan blanda vattnet även på andra håll i vattenledningsnätet i Masabyområdet och på grund av det kan bruksvattnet vara grumligt. Användarna ombes låta vattnet rinna tills det blir klart.

Vattenförsörjningsverket beklagar olägenheterna på grund av arbetet.
 

Ytterligare information

under tjänstetid: nätverkschef Eero Lehmusvaara, tfn 040 126 9847
Vattenförsörjningsverkets journummer 09 2967 2275
situationskartan över vattenförsörjningen https://hairiot.fi/?tag=kirkkonummi
 

 

Kyrkslätts Vatten