Västra Nylands vatten och miljö rf söker årets vatten-/miljöskyddare 2018

30.01.2018 16:00

Kategori: Idrott och friluftsliv Fritid

Västra Nylands vatten och miljö rf fungerar som en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i västra Nyland. Målsättningen med föreningens verksamhet är främjandet av vattenskyddet och med det närstående miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.
 
Västra Nylands vatten och miljö rf utnämner årligen i samband med sitt vår- eller höstmöte årets vatten- eller miljöskyddare. År 2017 valdes Veli-Matti Halsti till årets vatten- /miljöskyddare. Då föreningens styrelse år 1984 beslöt, att för första gången att utnämna årets vattenskyddare, satte man som kriterier bl.a. följande:

  • Den utnämnda personen eller organisationen bör vara en som aktivt och framgångsrikt främjar vatten- eller miljöskyddet inom föreningens verksamhetsområde.
  • Vid valet bör man om möjligt gynna sådana, som inte på annat sätt får den publicitet de förtjänar.
  • Valet får i första hand inte riktas till den egna personalen eller medlemskåren.

Förslagen till årets vatten-/miljöskyddare år 2017 jämte motiveringar bör göras senast fr 9.3.2018 skriftligen till föreningens address:
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
PL 51
08101 LOHJA
 
Årets vatten-/miljöskyddare år 2018 offentliggörs vid föreningens vårmöte i slutet av april.
 
Tillägsinformation:
Jaana Pönni
verksamhetsledare
0505751738
jaana.ponni(at)vesiensuojelu.fi

vatten