Västra Nylands välfärdsområde

Esbo, Hangö, Ingå, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå, vård- och omsorgssamkommunen Karviainen (Högfors och Vichtis) samt Västra Nylands räddningsverk bygger tillsammans Västra Nylands välfärdsområde. Välfärdsområdet betjänar fr.o.m. 1.1.2023.

Västra Nylands välfärdsområde

Vanliga frågor om byggandet av Västra Nylands välfärdsområde

Välfärdsområdets beslutsfattande

Prenumerera på Västra Nylands social- och hälsovårdsprograms nyhetsbrev 

Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde

I gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde kan du delta i diskussioner och andra uppgifter. Du kan också lämna in förslag och frågor. Vi önskar alla invånare, organisationer och andra samarbetspartner varmt välkomna med!

Social- och hälsovårdsreformen (Statsrådet)

Social- och hälsovårdsreformen (Institutet för hälsa och välfärd)

Välfärdsområdesval (Justitieministeriet)