Västra Nylands glesbygdsvattenprojekts jubileumsseminariet hålls i Kyrkslätt i kommunhusets fullmäktigesal kl. 9–14

18.03.2019 08:32

Kategori: Boende och miljö Byggnadstillsyn Tomter och byggande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Service

Västra Nylands glesbygdsvattenprojekts kartläggnings- och rådgivningsbesök 10 år!


Välkomna till jubileumsseminarium 27.3.2019 som hålls i Kyrkslätt i kommunhusets fullmäktigesal kl. 9–14.

Förordningen gällande glesbebyggelsens avloppsvattenhantering kom för 15 år sedan år 2004. Allt sedan dess har man i Västra Nyland haft ett tätt samarbete mellan områdets kommuner och västra Nylands vatten och miljö rf för att förbättra situationen gällande behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. I början uppgjorde man inom ramen för samarbetet olika instruktioner, arrangerade skolnings- och informationstillfällen samt informerade via nätet samt utförde telefonrådgivning. Efter detta gjorde man ett projekt kring det hela, för vilket man ansökte om finansiering från Nylands förbund och senare även statlig finansiering från NTM-centralen. I det första projektet betonade man grundandet av vattenandelslag samt betydelsen av planering samt uppgjorde kommunernas glesbygdsvattenstrategi, vilken senare förlängdes till år 2021. Från och med år 2009 koncentrerade man sig mera på enskilda fastigheter och förbättrandet av deras avloppsvattenbehandling. Då inledde man den konkreta rådgivningen genom rådgivnings och kartläggningsbesök.

Kartläggnings- och rådgivningsbesök har alltså redan utförts under tio fältsäsonger i Västra Nylands tio kommuner. Under perioden 2009–2018 har man inom rådgivningsprojektet kartlagt situationen gällande avloppshanteringen i över 7 500 fastigheter och möjlighet till rådgivnings- och kartläggningsbesök har erbjudits till 10 000 fastigheter. LINKKI2018-projektet firar kartläggnings- och rådgivningsbesökens historia genom ett jubileumsseminarium. Vid seminariet går man igenom resultaten från år 2018, ett sammandrag av resultaten 2009–2018, lyssnar till kommentar talturer gällande det långvariga samarbetet inom glesbygdens avloppsvatten samt funderingar kring framtiden. Som festtalare vid seminariet fungerar professor Anna Mikola från Aalto-universitetet. Jubileumsseminariet hålls i Kyrkslätt i kommunhusets fullmäktigesal 27.3.2019 kl. 9–14. Seminariet är öppet för alla intresserade och man ber om förhandsanmälan med tanke på kaffeserveringen senast 20.3. Seminariets program hittas på LINKKI-projektets sidor.  

Västra Nylands glesbygdsvattenprojekt LINKKI strävar till, att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten genom samarbete mellan kommunerna. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet finansieras utöver av kommunerna även av Nylands NTM-central. Projektet sammanhänger med glesbygdsvattenstrategin 2014–2021 för kommunerna i Västra Nyland och miljöministeriets riksomfattande avloppsvattenrådgivning. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf och tilläggsuppgifter rörande projektet hittas på nätsidorna på adressen www.glesbygdensvatten.fi.

 

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl 
projektkoordinator 
Västra Nylands vatten och miljö rf
0504474993
virve.stahl@luvy.fi

 

linkki seminaari