Vasa förvaltningsdomstols beslut i miljötillståndsärande

28.05.2018 16:21

Kategori: Kungörelse

Vasa förvaltningsdomstols beslut i miljötillståndsärande


Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut 26.3.2018 nro 45/2018/1.


Ändringssökande: Joni Lahti, Espoo


Sökande: HRM Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster


Vasa förvaltningsdomstols beslut 23.5.2018: 18/0187/1.


Vasa förvaltningsdomstols beslut är offentligt framlagt under tjänstetid på Kyrkslätts kommuns anslagstavla, Ervastvägen 2.


Ändring i Vasa förvaltningsdomstols beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen senast 25.6.2018. Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 Helsingfors, Fabiansgatan 15, Helsingfors, korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi.