Vasa förvaltningsdomstols beslut i Blombackens avloppsreningsverks miljötillståndsärende

13.11.2017 16:07

Kategori: Kungörelse

Vasa förvaltningsdomstols beslut i besvär över Blombackens avloppsreningsverks miljötillstånd.

Besvär över regionförvaltningen i Södra Finlands beslut 26.11.2015 nro 238/2015/2. Regionförvaltningen har beviljat Blombackens avloppsreningsverk miljötillstånd. Blombackens avloppsreningsverk ersätter det nuvarande reningsverket i Esbo.  

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_I D=851057

Vasa förvaltningsdomstols beslut 17/0508/3. 9.11.2017.

Vasa förvaltningsdomstols beslut är offentligt framlagd under tjänstetid i servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2.

Ändring i Vasa förvaltningsdomstol får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen senast 11.12.2017. Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 Helsingfors.

Uppsatt på Kyrkslätts kommuns anslagstavla 13.11.2017-11.12.2017