Vasa förvaltningsdomstol: Besvär över beslut enligt vattenlagen och hörande med anledning av besvären

11.06.2018 14:51

Kategori: Kungörelse

Vasa förvaltningsdomstol: Besvär över beslut enligt vattenlagen och hörande med anledning av besvären

Kungörelse

Diarienummer 00271/18/5201 m.fl.

Överklagat beslut: Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 8.2.2018 meddelat ett beslut i ett tillståndsärende enligt vattenlagen, beslutsnummer 18/2018/2.

Ärende: Muddring av vattenområde i Störsviken samt deponering av muddringsmassor i havet i Pickalafjärden, Sjundeå

Vasa förvaltningsdomstol, Kungörelse, Besvär över beslut enligt vattenlagen och hörande med anledning av besvären