Vårt blankettsystem förnyas 1.4

29.03.2018 10:17

Kategori: Service Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Boende och miljö

Vi strävar efter att förbättra vår service, vårt blankettsystem förnyas fr.o.m. 1.4.

Det nya systemet möjliggör en allt flexiblare insamling av uppgifter och genom det kan vi bearbeta våra blanketter så att de mer än tidigare motsvarar kommuninvånarnas behov.

Det kan tidvis förekomma störningar i användningen av blanketterna 1-5.4 och vi beklagar olägenheterna som medförs av detta.

Om blanketten du vill ha inte fungerar och ditt ärende är brådskande, kan du skicka e-post på adressen viestinta@kirkkonummi.fi

Sähköinen asiointi