Varning: På Pickalaviken en exceptionell isränna

02.02.2018 17:30

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Närområdets invånare och personer som rör sig på isen uppmanas till ytterst försiktighet i februari och mars 2018, då en exceptionell isränna öppnas från huvudisrännan till kabelfabriken för avhämtning av varor vintertid.

Bifogat en karta över området, där det har antecknats huvudisrännan, den exceptionella isrännan och de eventuellt farliga isområden i anslutning till isrännorna.

För ytterligare information: HSE Manager Jarmo Laine, Prysmian Group Finland Oy, tel. 010 5661 eller jarmo.laine(at)prysmiangroup.com

Pickalavikens karta

is