Varning: Gång- och cykelvägarna är i stor utsträckning mycket hala. Halkrisken är avsevärd.

22.02.2021 09:38

Kategori: Gator och vägar

Det underkylda regnet på söndag kväll och förra natten har gjort gång- och cykelvägarna och körfilerna mycket hala.
På gång- och cykelvägarna är halkrisken avsevärd. Väglaget är till och med mycket dåligt.

Sandningen av gatuområdena pågår, men vi ber kommuninvånarna att vara extra försiktiga på gatorna.

Mer information finns på
Meteorologiska institutets webbplats: https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar
Kyrkslätts kommuns webbplats: https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall

Halkrisk