Världsdiabetesdagen uppmärksammas 14.11

07.11.2018 14:15

Kategori: Seniorer Vård- och omsorgsväsendet

Tjänster för diabetiker i kyrkslätts social- och hälsocentral

Diabetes är en allmän långvarig folksjukdom med flera anknutna sjukdomar. Det finns två typer av diabetes. Båda sjukdomarna uppvisar alltför högt blodsocker.  Typ 1 beror på att de celler som producerar insulin i bukspottskörteln av en eller annan orsak slutar fungera och blodsockret höjs. Vid diabetes typ 2 är problemet att det insulin som produceras av bukspottskörteln inte ordentligt kan utnyttjas av kroppen, och därför höjs blodsockret.

 ”I Finland finns det 50 000 diabetiker typ 1, 300 000 diabetiker typ 2 och uppskattningsvis 150 000 patienter som ovetande lider av diabetes typ 2”, berättar Sirpa Hirvonen, som jobbar som läkare på diabetespolikliniken i Kyrkslätts social- och hälsocentral.

När är det skäl att misstänka om man har diabetes?

Bland de typiska symptomen av diabetes är törstkänsla, trötthet, ofrivilligt magrande och ökad utsöndring av urin. Diabetesdiagnosen baserar sig på mätning av blodsockernivån. Om du vill ta reda på om du har diabetes eller om du riskerar insjukna i diabetes, ta kontakt till hälsovårdaren eller egenläkaren på hälsovårdscentralen för fastställande av behövliga laboratorietest. Du kan också utföra Diabetesförbundets risktest. Länk till det finns på kommunen webbsidor under rubriken Egenvård.

Kan man förhindra utbrott av diabetes?

Enligt nuvarande kunskap kan man inte förhindra utbrott av diabetes typ 1. Man vet inte vad som förorsakar den, men troligen har den som insjuknar i den arvsanlag för det.

Vid diabetes typ 2 har du redan innan kraven för diabetesdiagnos uppfylls möjlighet att lindra symptomen av sjukdomen eller förhindra utbrott av diabetes  genom ändringar i levnadsvanorna och vikthantering. I Kyrkslätts social- och hälsocentral finns grupper för patienter med nedsatt sockertolerans. Sådana patienter har bara lite höjd blodsockernivå och uppfyller inte de diagnostiska värdena för diabetes. I grupperna ges handledning bl.a. för egenvård och egen uppföljning av blodsockret hemma. Dessutom planeras välfärdsgrupper i social- och hälsocentralen. I grupperna koncentrerar man sig på vikthantering och ändringar i levnadsvanorna för förebyggande och behandling av sjukdomar. Fråga våra sjukskötare och din egenläkare om mer information om grupperna, om du blev intresserad av att delta.

Du kan få hjälp och stöd för behandling av diabetes

Egenvård är en hörnsten för behandling av diabetes. Sjukskötarna och läkarna nyttjar sitt eget kunnande för att stöda en så bra behandling som möjligt. 

Vård av diabetiker typ 2 sker på mottagningen hos sjukvårdarna och egenläkarna i social- och hälsocentralen, där man gör upp en individuell vårdplan för varje diabetiker. Vårdplanen innefattar regelbundna kontroller med laboratorieuppföljningar, uppföljningar med fotografering av ögonbottnar och bedömningsbesök hos fotterapeuten.

Diabetiker typ 2 som kräver särskild uppföljning och diabetiker typ 1 som omfattas av vården i social- och hälsocentralen vårdas i huvudsak på diabetespolikliniken i social- och hälsocentralen. På diabetespolikliniken arbetar två specialistläkare inom allmänmedicin som är insatta i behandling av diabetes och två utbildade diabetesskötare.

diabetes tarvikkeet