Vårdmodellen Mer på en gång

Vi har hösten 2016 tagit ibruk den s.k. vårdmodellen Mer på en gång vid hälsostationen i centrum. I modellen är vårt mål att utföra så mycket som möjligt under ett vårdbesök. Detta är dock inte alltid möjligt:

 • Om ditt vårdbehov är stort
 • Om din tid är i dagens sista tidsfönster
 • Om det förekommer oplanerade, plötsliga ändringar i våra personalresurser
 • Om det under samma dag finns fler patienter än planerat som behöver vård.

Hur kan du använda modellen Mer på en gång

Du kan använda modellen Mer på en gång genom att ringa vår tidsbeställning, tfn 09 2968 3269. I samband med tidsbeställningen får du en exakt vårddag samt timme, dvs. det s.k. tidsfönstret (t.ex. kl. 9.00-10.00), inom vilket din tandvård borde börja. Din vårdtid preciseras under vårddagen och du får ett textmeddelande om den exakta tidpunkten för vårdtiden 30 minuter innan vården planeras bli inledd. Vi rekommenderar att du anländer till tandkliniken ungefär 5 minuter innan din preciserade vårdtid ska börja.

Modellen passar dig om

 • du är vuxen
 • du flexibelt kan komma till tandkliniken under en viss timmes tidsfönster (t.ex. kl. 9.00-10.00) under dagen som avtalats i samband med tidsbeställningen efter att du fått ett sms om den exakta vårdtiden 30 minuter före vården beräknas börja.
 • du har möjlighet att vid behov stanna längre än vanligt under besöket
 • du kan ta emot textmeddelanden
 • du inte har någon allmänsjukdom som skulle hindra genomförande av vården i vårdmodellen Vård på en gång. Du får mera information om detta på vår tidsbeställning.
 • du inte behöver premedicinering, lustgas eller anestesi för genomförandet av vården
 • det passar dig att man inte kan avtala i förväg om vem den behandlande tandläkaren är, och att tandläkaren kan bytas ut under vårdperioden.

Du får tre olika textmeddelanden om en vårdtid med modellen Mer på en gång

 1. Det första meddelandet informerar om den bokade tiden (datum och s.k. tidsfönster) och det kommer inom några dagar efter att tiden bokats.
 2. Det andra meddelandet kommer dagen före besöket som en påminnelse om tandvårdstiden följande dag. Meddelandet innehåller uppgifter om tidsfönstret, inom vilket din vård börjar. Det innehåller inte ännu exakt information om när vården börjar. Kom ihåg att senast i detta skede annullera din tid om tidpunkten inte längre passar dig.
 3. Det tredje meddelandet kommer 30 minuter innan vårdtiden förväntas börja. Det innehåller alltså information om det exakta klockslaget då du ska infinna dig på tandkliniken. Vi rekommenderar att du anländer ungefär fem minuter före tiden i meddelandet så att du hinner anmäla att du anlänt.

Om din tid bokats enligt modellen Mer på en gång och du inte fått något av de två första meddelandena om den bokade tiden, vänligen kontakta vår tidsbeställning, tfn 09 2968 3269 så vi kan kontrollera dina kontaktuppgifter.