Vårdhemsportalen och Valkokulta förbättrar kvaliteten på boendetjänsterna för de äldre

23.06.2021 11:52

Kategori: Seniorer Boende och miljö Vård- och omsorgsväsendet

Volshemmets verksamhet har upphört och boendena och personalen har flyttat till nya lokaler. Nästan alla Volshemmets före detta boende flyttade i maj till Valkokulta i Masaby, och den bekanta personalen följde efter.

Valkokulta är en fastighet som ägs av stiftelsen Yrjö ja Hanna-säätiö, och i den finns både stiftelsens servicebostäder och en enhet för serviceboende med 30 platser som förvaltas av kommunen.

Volshemmets lokaler uppfyllde inte längre de kriterier som regionförvaltningsverket har uppställt för enheter för serviceboende med heldygnsomsorg. Utöver bristen på privat utrymme orsakade de ständiga reparationsbehoven i Volshemmet problem för verksamheten. I Valkokulta uppfylls bestämmelserna, och man behöver inte reparera de rätt så nya lokalerna.

Utöver Valkokulta har vi tagit i bruk den nya vårdhemsportalen för Västra Nyland, https://hoivakodit.lu-palvelut.fi/sv-FI/, som gör det enklare att välja ett vårdhem åt sig själv eller en äldre närstående.

Vårdhemsportalen berättar hur nöjda vårdhemmets boenden och anhöriga är med servicen och vad vårdhemmets tillsynsrapporter förtäljer. Dessutom erbjuds täckande uppgifter om vardagen i vårdhemmet: läge, bostäder, hyra, servicespråk och information om verksamheten, maten, friluftsmöjligheter, personalen och tillgänglighet. I portalen finns också bilder och information om det finns lediga bostäder i vårdhemmet för tillfället.

I portalen presenteras alla vårdhem som ägs av Västra Nylands kommuner samt vårdhem som ägs av privata och organisationer och som upphandlas av kommunerna.  Utöver presentationen erbjuder portalen vårdhemmens boende och deras anhöriga möjlighet att utvärdera vårdhemmets verksamhet.

Portalen har bildats genom samarbete med äldreservicen i Västra Nylands kommuner. Bedömningskriterierna och tillsynsrapporternas blanketter är de samma i olika kommuner så att uppgifterna i portalen skulle vara jämförelsebara.

Målet är öppenhet och valfrihet, och därmed även förbättring av kvaliteten på boendetjänsterna. Eftersom det finns många ställen att välja på, blir de i och med portalen tvungna att konkurrera om boendenas belåtenhet. En dåligt skött vårdenhet klarar sig inte i konkurrensen.

Då den äldre har beviljats en vårdhemsplats, kan hen välja bland vårdhemmen i portalen. Om det inte finns plats på vårdhemmet som önskas, kan boenden ställa sig i kö och under kötiden bo i ett annat vårdhem. Om det första vårdhemmet visar sig vara hemtrevligt, kan boenden stanna kvar där även om hen senare får plats i det vårdhem som ursprungligen intresserade.

Vårdhemmen i Kyrkslätt finns redan i portalen, och det samma gäller boendenas bedömningar som tidigare gjorts med hjälp av intervjublanketter. De anhörigas utvärderingar finns inte ännu på de anhörigas sidor, för de får användarkoder för att fylla i utvärderingsblanketten först i höst.

I Kyrkslätt övervakar kommunen själv servicen i vårdhemmen. Tillsynsbesöken och bedömningskriterierna är likadana både för privata och kommunala vårdhem. Rapporterna finns inte tillsvidare i portalen, eftersom det har tagit tid att göra upp enhetliga bedömningskriterier för kommunerna. Coronapandemin har också fördröjt tillsynsbesöken. Rapporterna över besöken förs in i portalen då man igen kan göra besök.

Alla vårdhemmen i portalen har förbundit sig till att följa Västra Nylands kommuners gemensamma principer för servicens innehåll och kvalitet. Med hjälp av servicekonceptet kan de äldre och deras anhöriga kontrollera vad de har rätt att kräva av serviceproducenten.

Vårdhemsportalen, servicekonceptet och valfriheten innebär att den kvalitetsmässiga konkurrensen ökar, problem framkommer fort, myndighetsverksamheten intensifieras och framför allt att de äldre får bo i ett hem där deras självständighet, värdighet, individualitet och integritet är tryggade, vården är högklassig och livskvaliteten god.

 

 

 

 

Lehmuskartano