Vårdgaranti mottagningar

Vårdgarantin tryggar att du får vård, och får ta del av olika tjänster inom lagstadgad tid. I lagen om vårdgaranti föreskrivs inom vilken tid en kommuninvånare senast skall få ickebrådskande vård som konstaterats vara medicinskt nödvändig. Vårdbehovet bedöms av en yrkesutbildad person inom hälsovården.

Genomsnittlig kötid för ickebrådskande vård

Centrum Masaby Veikkola
december
november
oktober 26 23 11
september 21 19 8
augusti
juli 24 25 17
juni 32 24 13
maj 30 26 10
april 24 17 6
mars 31 17 8
februari 23 15 4
januari 23 20 6


Vårdgaranti år 2018