Vårdgaranti mottagningar

Vårdgarantin tryggar att du får vård, och får ta del av olika tjänster inom lagstadgad tid. I lagen om vårdgaranti föreskrivs inom vilken tid en kommuninvånare senast skall få ickebrådskande vård som konstaterats vara medicinskt nödvändig. Vårdbehovet bedöms av en yrkesutbildad person inom hälsovården.

Genomsnittlig kötid för ickebrådskande vård

Centrum Masaby Veikkola
december 37 10 23,5
november 16 10,5 16,5
oktober 16,5 14 15,5
september 18,5 14,5 10
augusti
juli
juni 12 9 7
maj 12 9 7
april 13 23 8
mars 30 12 8
februari 34 30 10
januari 36 21 13


Vårdgaranti år 2019