Vårdgaranti mottagningar

Vårdgarantin tryggar att du får vård, och får ta del av olika tjänster inom lagstadgad tid. I lagen om vårdgaranti föreskrivs inom vilken tid en kommuninvånare senast skall få ickebrådskande vård som konstaterats vara medicinskt nödvändig. Vårdbehovet bedöms av en yrkesutbildad person inom hälsovården.

Genomsnittlig kötid för ickebrådskande vård

Centrum Masaby Veikkola
december
november
oktober
september
augusti
juli 19 21 26
juni 18 16 10
maj 22 26 20
april 23 15 22
mars 22 8 17
februari 17 13 19
januari 14 9,5 11


Vårdgaranti år 2019 och 2020