Vårdgaranti mottagningar

Vårdgarantin tryggar att du får vård, och får ta del av olika tjänster inom lagstadgad tid. I lagen om vårdgaranti föreskrivs inom vilken tid en kommuninvånare senast skall få ickebrådskande vård som konstaterats vara medicinskt nödvändig. Vårdbehovet bedöms av en yrkesutbildad person inom hälsovården.

Genomsnittlig kötid för ickebrådskande vård

Centrum Masaby Veikkola
december
november
oktober
september 35 40 21
augusti
juli 40 35 35
juni 32 23 33
maj 37 27 21
april 30 35 15
mars 28 28 16
februari 16 24 14
januari 27 25 23


Vårdgaranti år 2020-2021