Vårdgaranti förra år

Genomsnittlig kötid för ickebrådskande vård

Centrum Masaby Veikkola
december
november 33 13 13
oktober 26 23 11
september 21 19 8
augusti
juli 24 25 17
juni 32 24 13
maj 30 26 10
april 24 17 6
mars 31 17 8
februari 23 15 4
januari 23 20 6