Vårdgaranti

Inom munhälsovården får vuxna icke-brådskande vård inom cirka två månader.

(Uppdaterat 5.2.2019)