Vårdgaranti

Vad är vårdgaranti?

Med vårdgaranti avses den i hälsovårdslagen fastställda tiden inom vilken patienten ska få tillgång till icke-brådskande vård eller icke-brådskande undersökning.

I enlighet med vårdgarantin

ska kommuninvånaren få kontakt med hälsovården omedelbart under hälsocentralens öppettider under vardagar. Om telefonsamtalet inte besvaras inom 5 minuter, ska man kunna lämna ett meddelande i återuppringningstjänsten.
ska en bedömning av vårdbehovet av en yrkesperson inom hälsovården göras senast på tredje vardagen efter att patienten tagit kontakt.
ska man få tillgång till munhälsovårdens icke-brådskande tjänster inom sex månader ifall ett behov av icke-brådskande vård konstaterats vid bedömning av vårdbehovet.

 

Förverkligande av vårdgarantin inom munhälsovården

Inom munhälsovårdens tidsbeställningsnummer används en återuppringningstjänst, i vilken du också kan lämna ett meddelande under öppettiderna.

 

En bedömning av vårdbehovet görs då du tagit kontakt med munhälsovårdens tidsbeställning. Väntetiden för bedömning av vårdbehovet är under tre dagar.

 

Då du söker icke-brådskande munhälsovård får du för tillfället en tid om ungefär 2 månader.

 

(Uppdaterat 17.9.2019)