Vårdgaranti

Vad är vårdgaranti?

Med vårdgaranti avses den i hälsovårdslagen fastställda tiden inom vilken patienten ska få tillgång till icke-brådskande vård eller icke-brådskande undersökning.

I enlighet med vårdgarantin

ska kommuninvånaren få kontakt med hälsovården omedelbart under hälsocentralens öppettider under vardagar. Om telefonsamtalet inte besvaras inom 5 minuter, ska man kunna lämna ett meddelande i återuppringningstjänsten.
ska en bedömning av vårdbehovet av en yrkesperson inom hälsovården göras senast på tredje vardagen efter att patienten tagit kontakt.
ska man få tillgång till munhälsovårdens icke-brådskande tjänster inom sex månader ifall ett behov av icke-brådskande vård konstaterats vid bedömning av vårdbehovet.

 

Förverkligande av vårdgarantin inom munhälsovården

Inom munhälsovårdens tidsbeställningsnummer används en återuppringningstjänst, i vilken du också kan lämna ett meddelande under öppettiderna.

 

Väntetider till munhälsovårdens verksamhetsställen till icke-brådskande mottagningstid hos tandläkaren:

Tandkliniken vid Masaby hälsostation                                         5 mån.

Tandkliniken vid social- och hälsocentralen                                 5 mån.

Tandklinik  i Veikkola                                                                  5 mån.

 

Vid tandklinikerna i skolorna vårdas i regel under 18-åringar, som omfattas av det regelbundna kallelsesystemet.

 

(Uppdaterat 25.3.2022)