Vård- och omsorgsväsendet når framgång i kostnadsjämförelsen för medelstora kommuner

12.06.2017 14:02

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Enligt Finlands Kommunförbunds nya social- och hälsovårdens kostnadsjämförelse för medelstora kommuner är Kyrkslätts kommuns vård- och omsorgsväsendes åldersstandardiserade kostnader 7,3 procent lägre än i kommunerna i genomsnitt. Åldersstandardiserade kostnader är i Kyrkslätt 3 198 €/invånare dvs. femte lägst inom jämförelsegruppen. I genomsnitt var kostnaderna i kommunerna 3 448 €.Målmedveten utveckling av verksamheten samt kostnadsmedvetenhet syns i det goda resultatet år 2016, konstaterar vård- och omsorgsdirektör Liisa Ståhle. Resultatet är en fortsättning på den behärskade utvecklingsverksamheten under de senaste åren. År 2016 fortsatte man framgångsrikt bl.a. med förbättrad tillgång till service med låg tröskel för barn och barnfamiljer genom att etablera en ny verksamhetsmodell. Detta syns bl.a. i låga kostnader för barnskydd, konstaterar Ståhle. Kostnaderna för barnskydd i Kyrkslätt var nästan 31 procent lägre än i de medelstora kommunerna i genomsnitt.

Kyrkslätts primärvård har också ordnats kostnadseffektivt. Kostnaderna är fyra procent lägre än i de medelstora kommunerna i genomsnitt. Kostnaderna för den specialiserade sjukvården är i Kyrkslätt näst lägst i jämförelsegruppen genast efter Grankulla. Av kostnadsjämförelsen framgår bra resursering av service för de äldre i Kyrkslätt.

De högsta kostnaderna för social- och hälsovården bland medelstora kommuner är år 2016 i samkommun Saarikka 3 872 €/invånare och i Kotka 3 852 €/invånare. De lägsta kostnaderna är i Mustijoki 3 021 €/invånare och i Sibbo 3 027 €/invånare.

Finlands Kommunförbund har upprättat motsvarande utredningar sedan år 2001. Kyrkslätt har varit med i utredningen sedan år 2010.

Ytterligare information ges av vård- och omsorgsdirektör Liisa Ståhle, 050 594 1749.