Vård- och omsorgstjänsternas betjäningstider sommaren 2022

17.06.2022 10:39

Kategori: Service Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts social- och hälsocentral 

Telefonväxeln, tfn 09 29681 kl. 8.30–15.30.  
Hälsocentralens jour kl. 8–20
Hälsocentralens centraliserade tidsbeställning (återuppringning), tfn 09 2968 3401 må–to kl. 8–15.30, fr kl. 8–15 
Annullering av bokad tid, tfn 050 413 7413 

Munhälsovårdens centraliserade tidsbeställning (återuppringning), tfn 09 2968 3269 

Jouren vid Jorv betjänar Kyrkslättsbor kl. 20–8, tfn 09 4718 3300 

Rådgivning

Preventivrådgivningarna är stängda 14.7–10.8.
Rådgivningsfilialen i Laajakallion koulu är stängd 27.6–7.8.
Rådgivningen i Masaby är stängd 4–31.7.
Rådgivningen i Veikkola är stängd 18–31.7.
Under denna period får man rådgivningstjänster på familjecentralens rådgivning.

På rådgivningarna sköts under perioden 20.6–14.8 kontroller av gravida mammor och barn upp till 1,5 års ålder samt övriga nödvändiga kontroller.

Skol- och studerandehälsovården är öppen under skolans läsår. Om somrarna träffar hälsovårdarna på tidsbeställning och enligt överenskommelse eleverna som ska börja skolan.

Tjänster för barnfamiljer

Familjerådgivningen är stängd 11–31.7.
Talterapin är stängd 11–31.7.
Hemservicen för familjer är stängd 18–24.7.

Familjesocialarbete

Barnatillsyningsmannaverksamheten är stängd 27.6–24.7.
Handikappservice
Arbetscentralen för intellektuellt funktionsnedsatta är stängd 1–31.7.
Tjänsterna för äldre
Dagverksamheten för äldre är stängd.

Mottagningsverksamhet

Masaby hälsostation är stängd 27.6–7.8.
Veikkola hälsostation är stängd 27.6–7.8.
Under denna period ordnas läkarnas och skötarnas mottagningar på hälsostationen i centrum begränsat.

Munhälsovård

Tandkliniken i Veikkola är stängd 27.6–31.7.
Tandkliniken i Nissniku är stängd 13.6–14.8.
Tandkliniken i Kantvik är stängd 7.6–14.8.
Tandkliniken i Kirkkoharju är stängd 7.7–9.8.
Tandkliniken i Masaby hälsostation är stängd 4–31.7.
Tandkliniken vid Kyrkslätts social- och hälsocentral och munhälsovårdens centraliserade tidsbeställning och brådskande vård (första hjälpen) i anknytning till den betjänar normalt.

Rehabiliteringstjänster

Fysioterapimottagningen i Veikkola hälsostation är stängd 20.6–14.8.
Fysioterapins centraliserade tidsbeställning må–to 20.6–14.8 endast kl. 8–9.

fyrlogo