Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 5–7.6.2020 i Kyrkslätt

05.06.2020 14:06

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Akutmottagningen vid hälsostationen är öppen som normalt kl. 8–20.

Vi ber patienter med luftvägs- eller magsymtom att ta kontakt innan de kommer på akutmottagningen tfn 09 2968 3400, så att vi kan ge instruktioner. Separata vänt- och undersökningssalar har ordnats för patienter med luftvägsinfektion, adress Tjänstevägen 1.

Missbrukarvårdstjänsternas jour är öppen varje dag kl. 12–15.00.

Journumret är 050 414 0979
Tjänstevägen 1, dörr B, 1 vån.
02400 Kyrkslätt

Brådskande munhälsovård

Läs mer detaljerade anvisningar här.

Social- och krisjouren i Västra Nyland har jour för Kyrkslättsborna utanför tjänstetid och på veckoslut, tfn 09 8164 2439. Till social- och krisjourens uppgifter hör situationer som kräver omedelbara åtgärder av socialmyndigheten.

Fyr