Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 26.-28.6.2020 i Kyrkslätt

26.06.2020 10:43

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

I det varma vädret lönar det sig att hålla sig borta från det värsta solgasset och komma ihåg att dricka tillräckligt med vätska och komma ihåg att också äta.

Akutmottagningen vid hälsostationen är öppen som normalt kl. 8–20.

Vi ber patienter med luftvägs- eller magsymtom att ta kontakt innan de kommer på akutmottagningen tfn 09 2968 3400, så att vi kan ge instruktioner. Separata vänt- och undersökningssalar har ordnats för patienter med luftvägsinfektion, adress Tjänstevägen 1.

Missbrukarvårdstjänsternas jour är öppen varje dag kl. 12–15.00.

Journumret är 050 414 0979
Tjänstevägen 1, dörr B, 1 vån.
02400 Kyrkslätt

Brådskande munhälsovård

Läs mer detaljerade anvisningar här.

Social- och krisjouren i Västra Nyland har jour för Kyrkslättsborna utanför tjänstetid och på veckoslut, tfn 09 816 42439. Till social- och krisjourens uppgifter hör situationer som kräver omedelbara åtgärder av socialmyndigheten.

Fyr logo